HAIO en stagiair


Wat is een HAIO?

HAIO staat voor ‘Huisarts in Opleiding’. Een HAIO is een afgestudeerde arts (na 6 jaar universitaire basisopleiding geneeskunde) die zich gedurende 3 jaar verder specialiseert in de huisartsgeneeskunde onder supervisie van een praktijkopleider met hiernaast nog een opleidingsprogramma (lessen, seminaries, masterproef en 6 maanden ziekenhuisstage). In onze praktijk werd Dr. Van Giel als praktijkopleider erkend door het Interuniversitair Centrum voor Huisartsenopleiding (ICHO) en de erkenningscommissie voor huisartsen van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid.


Een HAIO maakt 12 of 18 maanden deel uit van onze praktijk en doet zelfstandig raadplegingen en huisbezoeken en neemt ook deel aan de georganiseerde wachtdiensten. Indien nodig kan de HAIO tijdens consultaties één van de vaste huisartsen om advies vragen. Ook worden in meerdere overlegmomenten tussen HAIO en praktijkopleider alle patiëntencontacten overlopen, zodat uw vaste huisarts volledig op de hoogte blijft, naast uiteraard de communicatie via het gemeenschappelijk elektronisch medisch dossier.


Net als de andere huisartsen heeft de HAIO inzage in uw globaal medisch dossier, zodat hij of zij snel op de hoogte is van uw medische voorgeschiedenis. Uiteraard gelden ook voor de HAIO de regels van het beroepsgeheim. De HAIO is geconventioneerd en maakt dus ook gebruik van het derdebetalerssysteem en rekent de officiële tarieven aan.


Wat is een Stagiair?

Regelmatig begeleiden wij ook stagiairs geneeskunde van de verschillende universiteiten in de praktijk.


Stagairs zijn studenten geneeskunde die tijdens hun 6-jarige universitaire basisopleiding op verschillende momenten stage lopen in het ziekenhuis of de huisartsenpraktijk. Het doel van elke stage is dan ook anders. Het kan van een kijkstage (1 ste jaar geneeskunde) tot een leerstage (5 de en 6 de jaar geneeskunde) gaan.


Dit betekent dat er soms stagiairs meevolgen tijdens de raadplegingen en huisbezoeken. Dit gebeurt enkel indien u als patiënt hiermee akkoord bent. Elke stagiair is gebonden aan het beroepsgeheim. Als u een van de artsen liever alleen consulteert dan kunt u dit altijd melden.