Tarieven honoraria


De huisartsen maken gebruik van het derdebetalerssyteem. Dit wil zeggen dat u enkel het remgeld betaalt. De rest van het honorarium krijgen de huisartsen rechtstreeks van de verzekeringsinstellingen (ziekenfondsen). U hoeft dus ook geen getuigschriften meer binnen te brengen bij de verzekeringsinstellingen. Alle artsen zijn geconventioneerd wat wil zeggen dat zij de officiële tarieven aanrekenen.

Door in te stappen in het New Deal model richt onze praktijk zich in eerste instantie tot de patiënten die ingeschreven zijn in onze praktijk (concreet: patiënten die een GMD hebben in onze praktijk). Door deze aangepaste financieringsmethode geldt voor hen een aangepast honorarium en remgeld.


Overzicht meest voorkomende Tarieven (remgelden) :