Tarieven honoraria


De huisartsen maken gebruik van het derdebetalerssyteem. Dit wil zeggen dat u enkel het remgeld betaald. De rest van het honorarium krijgen de huisartsen rechtstreeks van de ziekenfondsen. U hoeft dus ook geen getuigschriften meer binnen te brengen bij de ziekenfondsen. Dr. Roel Van Giel, Dr. Tim Ryssens, Dr. Marijn Van Bedaf en de HAIO zijn geconventioneerd wat wil zeggen dat zij de officiële tarieven aanrekenen. Dr. Koen Nys is niet geconventioneerd.


Overzicht meest voorkomende Tarieven (remgelden) :