Voorschriften


Voorschriften, attesten e.d. worden enkel afgeleverd tijdens een raadpleging, tenzij anders afgesproken met uw arts. Kijk daarom steeds goed na vóór u op raadpleding komt, hoeveel voorschriften u nodig heeft.


Voorschriften voor chronische medicatie kunnen telefonisch aangevraagd worden. De arts bekijkt dan of we hieraan tegemoet kunnen komen. We houden ons er echter strikt aan géén voorschriften af te leveren wanneer de laatste consultatie meer dan 6 maanden geleden was. Het laten klaarleggen van voorschriften is erg belastend voor het secretariaat, en zou uitzondering moeten zijn in plaats van de regel.