Onze visie


Onze visie:

  1. De patiënt staat centraal. Ons doel is steeds om u, als patiënt, centraal te stellen in onze zorg. Wij zoeken, vaak samen, zowel met elkaar en met u als patiënt, naar de meest ideale oplossing of opvolging.
  2. Samenwerking in groepsverband. Door ons samen te engageren, zowel tegenover elkaar als tegenover onze patiënten, trachten wij onze kennis met elkaar te delen door continu in overleg te treden. Wij geloven dat samenwerking op deze manier onze eigen kennis vergroot en dat dit daardoor rechtstreeks de zorg voor u, de patiënt, verbetert.
  3. Opvang van alle kwalen en ten allen tijde. Wij zetten maximaal in op het opvangen van alle soorten kwalen en van alle leeftijden. U kan bij ons met elk type van klacht terecht. Daarnaast kunnen wij samen voor iedere patiënt een maximale continuïteit van zorg garanderen, en dit op alle werkdagen tussen 8u00 en 19u00.
  4. Werken op afspraak. Wij kiezen er actief voor om steeds te werken op afspraak. Dit garandeert dat u een afspraak heeft bij een arts die tijd kan maken voor uw probleem. LET OP: Heeft u een acuut en dringend probleem dat niet levensbedreigend is, zoals bijvoorbeeld een snijwonde? Bel ons dan onmiddellijk of spring even binnen zodat wij kunnen bekijken hoe we u zo snel mogelijk kunnen helpen.
  5. Continuïteit van zorg. Door onze dossiers met elkaar te delen bent u er steeds zeker van dat de arts bij wie u een afspraak heeft uw medische voorgeschiedenis kent. Wij raden patiënten echter wel actief aan om chronische pathologieën zoveel mogelijk door éénzelfde arts te laten opvolgen.
  6. Wetenschappelijk onderbouwd. De adviezen die wij geven trachten we steeds wetenschappelijk te onderbouwen. Daarnaast scholen wij zowel onszelf als onze medewerkers continu actief bij in alle aspecten van de huisartsgeneeskunde. Op die manier trachten we bij te blijven met de laatste ontwikkelingen in de geneeskunde. Ook op die manier hopen we de zorg voor onze patiënten te optimaliseren.